آرشیو برچسب

دست فرزند تان را در دست یار مهربان بگذارید

علاقه مند ساختن فرزندان به مطالعه، نقشی سرنوشت ساز بر رشد شخصیت و کسب موفقیت در زندگی آنها دارد. اگر به چند نکته کاربردی توجه داشته باشیم خواهیم توانست دست فرزندمان را در دستان یار مهربان بگذاریم: ۱- کودکان به …

بیشتر بدانید

مهارت همدلی با فرزندان

رفتار کودکان و نوجوانان به شدت تحت تأثیر احساساتشان است. آنها وقتی احساس بهتری داشته باشد رفتارهای بهتری از خود نشان می دهند و در نتیجه بسیاری از مشکلات رفتاری آنها خود به خود برطرف خواهد شد. یکی از عواملی …

بیشتر بدانید