آرشیو برچسب

لیسه رضوان در آینه زمان

بیش از ده سال است که از تاسیس این مرکز آموزشی می گذرد مرکزی که با ۳۲ تا دانش آموز دختر و پسر از صنوف اول تا سوم، در سال ۱۳۹۱ خورشیدی اولین فعالیت شان را در ولایت بلخ شهر …

بیشتر بدانید