آرشیو برچسب

جهالتی که در زمان واقعه عاشورا وجود داشت، در عصر حاضر نیز وجود دارد

جهالتی که در زمان واقعه عاشورا وجود داشت، در عصر حاضر نیز وجود دارد ………………………………….. سید ابراهیم مرتضوی؛ موسس مکتب خصوصی رضوان در گفتمان“محرم و بازگشت جاهلیت” با بیان اینکه جهالتی که در زمان واقعه عاشورا وجود داشت، در عصر …

بیشتر بدانید

آموزشی

با زیر مجموعه های ذیل:  نمونه سوالات بارم بندی ها برنامه امتحانات

بیشتر بدانید

پرسش و پاسخ

شامل زیر مجموعه های ذیل: سوالات مربوط به مکتب سوالات اعتقادی احکام شرعی  

بیشتر بدانید

معرفی

دارای زیر مجموعه های: ۱- فضاها و امکانات ۲-درباره ما(بازیرمجموعه:۱-تاریخچه مکتب۲- گالری تصاویر۳- اخبار مکتب) ۳- اهداف و برنامه

بیشتر بدانید