آرشیو برچسب

مباهله روز حقانیت اسلام

امروز مصادف است با واقعه مباهله. مباهله در اصل از «بَهل» به معنی رها کردن و برداشتن قید و بند از چیزی است. اما مباهله به معنای لعنت کردن یکدیگر و نفرین کردن است. کیفیت مباهله به این گونه است …

بیشتر بدانید