آرشیو برچسب

برنامه سرلینی

یکی از فوق برنامه های این مکتب برنامه سرلینی است که در هردوتایم صبح و عصر توسط خود شاگردان زیر نظر بخش فرهنگی مکتب اجراء می گردد. در این برنامه که هر روز ۱۵ الی ۲۰ دقیقه قبل از شروع …

بیشتر بدانید

فوق برنامه

شامل زیر مجموعه های ذیل: بانک جوایز برنامه سرلینی کتابچه پیوند جلسه با اولیاء تجلیل از مناسبت ها

بیشتر بدانید

گالری

فعلا هیچ عکسی وجود ندارد

بیشتر بدانید

انجمن اولیاء و مربیان

با زیر مجموعه های معرفی اعضاء گزارش جلسات

بیشتر بدانید

پرورشی

بازر مجموعه: امور فرهنگی و هنری مسابقات و سرگرمی مراسم و بزرگداشت سیاحت های علمی و باز دیدها تقویم پرورشی دفترچه خاطرات مجازی.

بیشتر بدانید