آرشیو برچسب

تاریخ شروع مکتب در چهار و نیم ماهه دوم سال تعلیمی۱۳۹۵

باطلاع خانواده های محترم دانش آموزان لیسه خصوصی رضوان رسانیده می شود که: درس های مکتب در چهارونیم ماهه دوم سال تعلیمی۱۳۹۵ از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ آغاز می گردد. لهذا از دانش آموزان عزیز خواهشمند است طبق برنامه …

بیشتر بدانید

آغاز سال تعلیمی ۱۳۹۵لیسه خصوصی رضوان

باطلاع همشهریان عزیز مزار شریف بویژه خانواده های لیسه خصوصی رضوان رسانیده می شود که این مکتب روز شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱شروع می گردد . تایم قبل از ظهر (بخش دخترانه) از ساعت ۷و نیم صبح الی ۱۲ظهر تایم بعد از …

بیشتر بدانید