آرشیو برچسب

روز شنبه دوم حوت۹۳آغازسال تعلیمی لیسه خصوصی رضوان

باطلاع همشهریان شهر مزار شریف رسانیده می شود که روز شنبه دوم حوت۱۳۹۳ درس های مکتب خصوصی رضوان آغاز می گردد. بدینوسیله از همه خانواده های محترم تقاضامندیم جهت ثبت نام نهایی دلبندان شان و نیز تهیه یونیفورم مکتب و …

بیشتر بدانید