آرشیو برچسب

ارائه سمینار برای معلمین مکتب خصوصی نردبان

اهداء لوح تقدیر از سوی مسوول فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران به معلمان مکتب خصوصی نردبان بعد از اتمام دوره کوتاه مدت سمینار مدیریت آموزش و کنترل صنف توسط اینجانب و قدردانی از سوی رییس این مکتب.

بیشتر بدانید

دومین دوره از سمینار های آموزشی«مهارت های تدریسی و مدیریت صنف»(هفتم حوت۱۳۹۴)»

یکی از مشکلات مهم که فرا روی اکثر مکاتب و اساتید محترم عرصه تعلیم و تربیت قرار دارد اداره نمودن و مدیریت صحیح صنف است. به این معنی که بعضی از معلمان و آموزگاران علیرغم اینکه نسبت به مسایل علمی و …

بیشتر بدانید