آرشیو برچسب

یا مقلب القلوب و الابصار.

یک سال گذشت و واپسین ثانیه، فاصله میان زمان ها را دو نیمه کرد. «یا مقلب القلوب و الابصار. یا مدبر اللیل و النهار. یا محول الحول و الاحوال. حوّل حالنا الی أحسن الحال». چشم ها به روشنی باز می …

بیشتر بدانید