آرشیو برچسب

مهارت همدلی با فرزندان

رفتار کودکان و نوجوانان به شدت تحت تأثیر احساساتشان است. آنها وقتی احساس بهتری داشته باشد رفتارهای بهتری از خود نشان می دهند و در نتیجه بسیاری از مشکلات رفتاری آنها خود به خود برطرف خواهد شد. یکی از عواملی …

بیشتر بدانید