آرشیو برچسب

دوره مدیریت مدارس عصری

اولین شب ملاقات با عده ای از رفقای این سفر از کشورهای مختلف جهان در تهران. همه شاد و خندان و در انتظار دوستان دیگر که در راه اند. امیدواریم فردا (۲۸/۲//۹۵)در افتتاحیه “دوره حضوری مدیریت مدارس عصری” که از سوی …

بیشتر بدانید