آرشیو برچسب

نوروز تان پیروز

نوروز، از نفس‌های معتدل بهار می‌تراود و در سفره گلدار هفت سین دمیده می‌شود؛ سفره‌ای که در آن ماهی قرمزی، تکرار تازه زندگی را میان تنگ کوچکی از آب گوشزد می‌کند. نوروز، هفت سین را از بازار بهار می‌آورد و …

بیشتر بدانید