آرشیو برچسب

آغاز سال تعلیمی۱۳۹۴لیسه خصوصی رضوان با حضور خانواده های محترم آنان

حضور سرشار از شوق و ذوق شاگردان لیسه خصوصی رضوان در نخستین روز باز گشایی این مرکز آموزشی(دوم حوت ۱۳۹۳) با حضور گرم خانواده های ایشان و معلمین و مسئولین مکتب خاطرات به یاد ماندنی را از خود بر جای …

بیشتر بدانید