آرشیو برچسب

باز دید شاگردان ممتاز اناث لیسه خصوصی رضوان از کتابخانه فردوسی

باز دید دانش آموزان ممتاز، شورای دانش آموزی و یاوران رضوان دختر لیسه خصوصی رضوان از کتابخانه فردوسی شهر مزار شریف با حضور مسئول محترم بخش کنسولگری جمهوری اسلامی ایران جناب آاقی علی غلامی.

بیشتر بدانید