آرشیو برچسب

اعضای منتخب انجمن اولیاء و مربیان مکتب خصوصی رضوان

اعضای شورای اولیا و مربیان که را رای اکثریت انتخاب گردیده اند

خدا را شاکر وسپاسگذاریم که بعد از مدت ها انتظار و آرزو توانستیم برای اولین بار در سطح شهر مزار شریف در بین مکاتب خصوصی، انجمن اولیا و مربیان لیسه خصوصی رضوان را همزمان با ایام دهه فاطمیه تاسیس و …

بیشتر بدانید

روز انتخابات یاوران رضوان برای سال تعلیمی۱۳۹۴

بیشتر بدانید