آرشیو برچسب

ملاقات رییس و اعضای رهبری اتحادیه مکاتب خصوصی با رییس مستفیت ولایت بلخ

طی نشستی اعضای رئیسه اتحادیه مکاتب خصوصی ولایت بلخ که با جناب مستوفی صاحب سید اکبر سروری در روز سه شنبه اول حوت ۱۳۹۶ صورت گرفت توافق ذیل بدست آمد: ۱. مستوفیت متعهد است بعد از ۱۵ حوت ۱۳۹۶ جهت …

بیشتر بدانید