آرشیو برچسب

دیدگاه‌های گوناگون در مورد تنبیه و پیامدهای آن

در قرون وسطی با این تصور که به هنگام تولد کودک، شیطان در جسمش جلوه نموده و علت شرارت و شیطنت کودک بدان سبب است، تنبیه کردن کودک برای خارج کردن شیطان از جسمش رایج بود که این امر تا …

بیشتر بدانید

تشویق و تنبیه شاگردان؛ چه وقت و چگونه؟

به‌طور قطع و یقین همه، کارهای خوب و مثبت را دوست دارند و آن را تحسین می‌کنند و البته افرادی هم که این اعمال را انجام می‌دهند، نزد همه محبوب و قابل قبول می‌شوند. وقتی شاگردی کار مثبتی را انجام می‌دهد و …

بیشتر بدانید

نگاهی به مقوله تنبیه و تشویق شاگردان در مکاتب

یکی از معضلات سیستم تعلیم و تربیت کشور ما چگونگی برخورد با شاگردان خاطی در مکاتب است. در کشوری که ناگهان با سیل تبلیغات رادیو و تلویزیونی و مطبوعات برای دور کردن دبیران از به کارگیری تنبیه و جریمه و …

بیشتر بدانید