آرشیو برچسب

اماکن تاریخی در بلخ در حدود ۵۸ اثر موجود است که متاسفانه اکثر آن در حال فروپاشی می باشند

آماکن تاریخی بلخ: در بلخ در حدود ۵۸ اثر تاریخی موجود است که متاسفانه اکثر آن در حال فروپاشی می باشند. که هر کدام در سطح بین المللی دارای شهرت خاصی می باشند. تعدادی از این بناها به شرح زیر …

بیشتر بدانید