تاریخچه مکتب

اهداف

با عنایت به اهداف کلی وزارت جلیله معارف جمهوری اسلامی افغانستان و اهداف دوره های ابتدائی، متوسطه و لیسه مکتب خصوصی رضوان اهداف ذیل را به صورت کلی دنبال می نماید: ۱- مال انسان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی …

بیشتر بدانید

موسس و سال تاسیس

با پیروزی جهاد و مقاومت اسلامی افغانستان،  لزوم تحول اساسی در نظام تعلیم وتربیت برای نیل به آرمانهای انقلاب و آرزو های دیرینه مردم مجاهد و سلحشور این مرز و بوم، بیش از پیش احساس شد تا در سایه یک نظام …

بیشتر بدانید

تاریخچه مکتب

با پیروزی جهاد و مقاومت اسلامی افغانستان،  لزوم تحول اساسیدر نظام تعلیم وتربیت برای نیل به آرمانهای انقلاب و آرزو های دیرینه مردم مجاهد و سلحشور این مرز و بوم، بیش از پیش احساس شد تا در سایه یک نظام آموزشی …

بیشتر بدانید

تاریخچه مکتب

با پیروزی جهاد و مقاومت اسلامی افغانستان،  لزوم تحول اساسیدر نظام تعلیم وتربیت برای نیل به آرمانهای انقلاب و آرزو های دیرینه مردم مجاهد و سلحشور این مرز و بوم، بیش از پیش احساس شد تا در سایه یک نظام آموزشی …

بیشتر بدانید