اساسنامه مکتب

اساسنامه

به نام خدا  اساسنامه لیسه خصوصی رضوان  سپاس بیکران، خداوند سبحان را که فرصت ارایه خدمت در عرصه‌ی تعلیم و تربیت فرزندان برومند وطن‌ عزیزمان افغانستان را به ما اعطا فرمود تا با همکاری تعدادی از شیفتگان خدمت به مردم …

بیشتر بدانید