وعده ما روز جمعه ساعت ۷/۵صبح

۲۰۱۴۰۴۱۵_۱۶۲۹۰۸

عرض سلام داریم خدمت همه ببیننده های محترم بویژه خانواده های عزیز دانش آموزان لیسه خصوصی رضوان

از آنجایی که در جریان هستید لیسه خصوصی رضوان از آغاز تاسیس تا کنون در طول سال تعلیمی شان حد اقل هرچهار نیم ماه دو بار در خدمت اولیای محترم دانش آموزان شان بوده اند و از تمام برنامه های مکتب برای ایشانن گزارش داده اند و آنان را در جریان کارها و برنامه های کاری شان قرار داده اند.

درسال تعلیمی۱۳۹۵ برای اولین بار ضمن دعوت از همه اولیای شریف و معزز دانش آموزان شان جهت بازگو نمودن برنامه ها و رویکردهای یکساله تحصیلی شاگردان این مکتب با ایشان، اقدام به تشکیل «انجمن اولیاء و مربیان» خواهند نمود که در پیشرفت کارها و کیفیت بخشی امور تعلیمی و تربیتی این مجتمع آموزشی موثر خواد بود و ما را کمک و مساعدت خواهند کرد.

لهذا از همه اولیای محترم خواهشمندیم ضمن مطالعه شرح وظایف این انجمن با حضور گرم و با صفای شان ما را ممنون سازند.

وعده دیدار ما: روزجمعه راس ساعت ۷/۳۰ دقیقه صبح صحن مکتب

انجمن اولیاء و مربیان:

به‌ منظور تقویت‌ همکاری‌ و مشارکت‌ اولیای‌ دانش‌آموزان‌ برای‌ کمک‌ به‌ ارتقای‌ کیفیت‌فعالیتهای‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ و گسترش‌ ارتباط دوکانون‌ مقدس‌ خانه‌ و مدرسه‌،انجمن‌ اولیا ومربیان‌ تشکیل‌می‌شود.ترکیب‌ اعضا و وظایف‌ انجمن‌ اولیا و مربیان‌ مکاتببه‌ شرح‌ زیر است‌:

 • ترکیباعضا:

-۱ مدیر مدرسه‌.

-۲ یکی‌ از معاونین‌ به‌ انتخاب‌ مدیر.

-۳ نماینده‌ شورای‌ معلمان‌.

-۴ معاون‌پرورشی‌یایکی‌ازمربیان‌امورتربیتی‌ودر صورت‌ نبودن‌مربی‌،یکی‌ازمعلمان‌ آگاه‌به‌مسائل‌تربیتی‌ به‌ انتخاب‌ مدیر.

-۵ منتخبین‌ اولیای‌ دانش‌آموزان‌

تبصرهء ۱٫ تعداد اولیای دانش آموزان و نحوه انتخاب آنان جهت عضویت در انجمن و چگونگی و زمان تشکیل جلسات برابر آیین‌نامه‌ی انجمن مرکزی اولیا و مربیان خواهد بود.

تبصرهء ۲٫ در صورت لزوم مدیر مکتب می‌تواند از نماینده‌ی شورای دانش آموزان و برحسب مورد از افراد ذی‌ربط و صاحب‌نظر برای شرکت در جلسات انجمن دعوت کند.

 • شرح وظایف انجمن اولیاء و مربیان
 1. تأمین مشارکت فکری، فرهنگی، عاطفی و آموزشی اولیا و تقویت هماهنگی و هم‌سویی تربیتی و آموزشی خانه و مدرسه.
  ۲٫برنامه‌ریزی و تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان.
 2. برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری جهت تشیکل جلسات آموزش خانواده.
 3. همکاری و مشارکت با شورای معلمان در برگزاری کلاس‌های فوق برنامه.
 4. مشارکت در اجرای برنامه‌های کارآموزی هنرجویان در هنرستان‌ها.
 5. همکاری و مشارکت با مدیر مکتبدر اجرای فعالیت‌های پرورشی، برگزاری اردوهای دانش آموزان و بازدید از مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی.
 6. همکاری و مشارکت درباره‌ی چه گونگی قدردانی از کارکنان، اولیا و دانش آموزان و اعضای شوراهای مکتببا رعایت ضوابط و مقررات مربوط.
 7. جلب همکاری اولیای دانش آموزان جهت مشارکت و کمک به ارتقای کیفیت فعالیت‌های مربوط و ارائه‌ی پیشنهادهای لازم به مدیر مدرسه.
 8. تلاش و همکاری برای جلب مشارکت اولیای دانش آموزان، صاحبان حرف، افراد خیر و مؤسسات خیریه در تأمین امکانات مورد نیاز و بهبود اداره‌ی مدرسه.
 9. نظارت بر چگونگی اخذ کمک‌های مردمی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 10. تشکیل شورای مالی مکتببا عضویت مدیر مدرسه، رییس انجمن و نماینده‌ی شورای معلمان در اولین جلسه‌ی انجمن.
 11. نظارت بر نحوه‌ی هزینه‌ی وجوه حاصل از کمک‌های مردمی، خدمات فوق‌برنامه، سرانه‌ی دانش آموزان و کمک‌های شوراهای معارف از طریق شورای مالی و مطابقت موارد هزینه با برنامه‌های مصوب شورای مدرسه.
 12. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت و آمد دانش آموزان.
 13. انتخاب نماینده برای شرکت در شورای مدرسه.
 14. انجام اموری که بر اساس بخشنامه‌های انجمن مرکزی اولیا و مربیان به عهده‌ی انجمن مکتبمحول می‌گردد.

تبصرهء ۱٫ در مکاتببزرگسالان و مکاتبکم جمعیتی که برابر آیین‌نامه‌ی انجمن مرکزی اولیا و مربیان، امکان تشکیل انجمن نمی‌باشد، وظایف انجمن به مدیر مکتبواگذار می‌شود.

تبصرهء ۲٫ مکاتبضمیمه و مدارسی که به صورت مجتمع (ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه) توسط یک مدیر اداره‌ی می‌شوند می‌توانند در صورت تمایل مدیر، انجمن اولیا و مربیان را به صورت مشترک تشکیل دهند.

نکات ضروری در مورد انجمن اولیا و مربیان و شوراهای مدرسه:

مادهء ۲۲٫ تشکیل هرگونه انجمن یا شورایی در مکتببه غیر از موارد مندرج در این آیین‌نامه‌ی، قبل از تصویب شورای عالی معارف مجاز نیست.

تبصره. انجمن‌ها و شوراهایی که بر اساس مقررات عمومی کشور مانند مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت دولت تشکیل می شوند تابع مقررات خاص خود خواهند بود.

مادهء ۲۳٫ مکاتبات یا هر نوع ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی با انجمن اولیا و مربیان یا هر یک از شوراهای مکتبفقط از طریق مدیر مکتبانجام می‌گیرد.

مادهء ۲۴٫ شوراهای مندرج در این آیین‌نامه‌ی در سطح مکتبفعالیت می‌کنند و تشکیل آن‌ها در سطح منطقه یا بالاتر بدون تصویب شورای عالی معارف مجاز نخواهد بود.

مادهء ۲۵٫ در مواردی که تصمیم‌های اتخاذ شده در انجمن اولیا و مربیان یا هر یک از شوراهای مدرسه، با نظر مدیر مغایر باشد، مدیر موضوع را به اداره‌ی معارف مربوط منعکس کرده و رأی و نظر رییس اداره‌ی متبوع لازم الاجرا می‌باشد.

مادهء ۲۶٫ مدیر مکتبموظف است هر سه ماه یک بار گزارشی از نحوه فعالیت شوراها و انجمن اولیا و مربیان شامل تعداد جلسات و اهم تصمیم‌گیری‌های شورای مکتببه اداره‌ی معارف محل ارسال نماید.

تبصره. ادارات معارف، انجمن اولیا و مربیان و شوراهای فعال مکاتب را مورد تشویق قرار خواهند داد.

 

 

درباره مدیریت سایت

او متولد1345شمسی است و در دیار سنائی غزنوی دیده به جهان گشوده است. در سال 1391مدرک کارشناسی ارشد( ماستری اش) را در رشته الیهیات در مشهد مقدس به اتمام رسانده و پایان نامه اش را در همین سال تحت عنوان"سعادت و رستگاری از منظر قرآنکریم" دفاع نموده و جزء پایان نامه های برتر سال معرفی شده است. و همزمان با آن در شهر مزار شریف مستقر شده و رحل اقامت افکنده است. او مدت چهار سال و اندی مدیریت لیسه عالی مهر2 در مزار شریف را بر عهده داشته و همزمان با آن در سال 1391 مکتب خصوصی رضوان را نیز تاسیس و راه اندازی نموده و جواز فعالیت آن را از وزارت معارف دریافت کرده و از آن روز تا کنون خود مدیریت این مکتب را بعهده داشته و در خدمت دین، مردم و جامعه اش قرار گرفته است. در کنار این مسئولیت مسئولیت های دیگر نیز بر عهده داشته است که مهمترین آنها عبارتند از: 1. ریاست اتحادیه مکاتب خصوصی ولایت بلخ از سال 1396 تا کنون. 2. تدریس در دانشگاه های رهنورد و ابن سینا 3. برگزاری دوره های اخلاقی و عقیدتی برای دانشجویان شهر مزار شریف 4. انجام رسالت های تبلیغی در قالب سخنرانی و .. 5. اتجام کارهای فکری و فرهنگی و... به امید آنکه به خوبی بتواند به وظایف و تکالیف شرعی و دینی اش بیش از پیش عمل نموده و افتخار خدمتگزاری را داشته باشد. یا حق

مجدد چک کنید

افتخاری دیگر برای رضوان و رضوانیان

مرتضوی سید ابراهیم سادات, [۰۱٫۱۲٫۲۲ ۱۲:۵۶] #افتخار_ دیگری_برای_رضوان_ و رضوانیان کسب مدال طلا در مسابقات بین المللی ریاضیات کانگورو درسال تعلیمی۱۴۰۱ در میان بیش از هشتاد کشور دنیا برای سجاد جان ولد نجیب الله صنف ۱۲ و دپلم افتخار ولایتی برای محمدحسین جان نظری ولد غلام سخی صنف پنجم و سید روح الله جان ولد سید محمد صنف دهم را به خودشان و والدین محترم شان و همچنین به رضوان و رضوانیان تبریک عرض می کنیم. از خداوند متعال آرزوی موفقیت و سربلندی دارم برای این عزیزان. #مدال #طلا #مسابقات ریاضیات کانگورو #لیسه خصوصی رضوان #کانگورو۱۴۰۰ مرتضوی سید ابراهیم سادات, [۰۱٫۱۲٫۲۲ ۱۳:۳۰] با کانکور رضوان آینده تان را تامین کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *