برنامه سرلینی

برنامه سرلینی

یکی از فوق برنامه های این مکتب برنامه سرلینی است که در هردوتایم صبح و عصر توسط خود شاگردان زیر نظر بخش فرهنگی مکتب اجراء می گردد. در این برنامه که هر روز ۱۵ الی ۲۰ دقیقه قبل از شروع …

بیشتر بدانید