قوانین و مقررات سال تعلیمی۱۳۹۴

قوانین و مقررات سال تعلیمی۱۳۹۴

بسم الله الرحمن الرحیم

  • حضور در مکتب درتایم صبح رأس ساعت ۶و ۳۰ صبح– شروع مراسم صبحگاه ۶/۴۵ صبحخاتمه صنف ها ۱۱/۵الی۱۲می باشد و تایم بعد از ظهرراس ساعت ۱۲ و۳۰شروع مراسم عصرگاهی ۴۵/۱۲- خاتمه صنف ها۵/۵ الی ۶ می باشد.
  • در صورت بروز مشکل (اعم از بیماری و سایر مشکلات ) برای دانش آموز باید تا ساعت ۳۰/۸ صبح و ۲ عصر توسط ولی باشماره تلفن ۰۷۷۵۷۸۷۰۳۵ به مکتب اطلاع داده شود و در روز مراجعه ارائه مدرک توسط دانش آموز الزامی در غیر اینصورت با دانش آموز برخورد خواهد شد .
  • هرگونه تأخیر ، بی نظمی سر صنف داخل مکتب ،پوشش و ظاهر نامناسب(اعم از شلوار و پیراهنلی و زننده-دمپایی-مدل مو و خط ریش(نمره ۲۰جهت مو)-ژل روغن زدن مو و ….) غیبت غیر موجه ، درگیری ، در دفتر انضباطی  احضار ولی و کسر ۲۵/۰ از نمره انضباط درج در پرونده تعلیمی و در نهایت در صورت تکرار اخراج از مکتب .
  • دانش آموزان حق خروج از مکتب را بدون هماهنگی نداشته و چونتا ساعت ۱۲ و ۶ عصر صنف ها دایرمی باشد آوردن تغذیه و خوراکی ممنوع  می باشد
  • بخاطر پرسش و امتحانات مستمر هر روز دانش آموزباید۳ساعت مطالعه مفید داشته باشد در غیر اینصورت هرگونه کوتاهی اولیاء دانش آموز باید جوابگو باشند .
  • سرکشی و نظارتبر وضعیت تعلیمیدانش آموز توسط اولیاء از مکتب الزامی است .
  • نظارت وتکمیل برنامه مطالعاتی اعلام شده در دفترچه پیوند با رضوان توسط ولی محترم .
رفتن به بالا