برنامه هفتگی

برنامه هفتگی

تقسیم اوقات شیفت بعد از ظهر مکتب خصوصی رضوان از بابت سال تعلیمی۱۳۹۳ شماره نام تعدادساعات
ایام هفته زنگها صنف سوم معلم صنف پنجم معلم صنف ششم معلم صنف هفتم معلم ۱ علیزاده ۱۹
شنبه ۱ ریاضی هاشمی ریاضی سیدمحمدحسینی دری احمدحسینی انگلیسی جعفری ۲ جعفری ۱۲
۲ دری هاشمی ریاضی سیدمحمدحسینی حسن خط(املاء) احمدحسینی پشتو علیزاده ۳ مرتضوی ۳
۳ قرآنکریم هاشمی حسن خط(املاء) احمدحسینی انگلیسی جعفری پشتو علیزاده ۴ سید مصطفی ۱۵
۴ رسم هاشمی انگلیسی جعفری ریاضی سیدمحمدحسینی عربی مرتضوی ۵ هاشمی ۲۸
۵ دری هاشمی پشتو علیزاده ساینس سیدمحمدحسینی تاریخ احمدحسینی ۶ احمدحسینی ۳۱
۶ اجتماعی سیدمحمدحسینی پشتو علیزاده جغرافی احمدحسینی ۷ سیدمحمدحسینی ۳۰
یکشنبه ۱ ریاضی هاشمی دری احمدحسینی ریاضی سیدمحمدحسینی انگلیسی جعفری
۲ دری هاشمی دری احمدحسینی ریاضی سیدمحمدحسینی پشتو علیزاده
۳ قرآنکریم هاشمی پشتو علیزاده انگلیسی جعفری ریاضی سیدمحمدحسینی
۴ رسم هاشمی دینی احمدحسینی قرآن علیزاده انگلیسی جعفری
۵ املاء هاشمی قرآن علیزاده ساینس سیدمحمدحسینی دینی احمدحسینی
۶ پشتو علیزاده دینی احمدحسینی کیمیا سیدمحمدحسینی
دوشنبه ۱ دری هاشمی دری احمدحسینی کمپیوتر سید مصطفی فیزیک سیدمحمدحسینی
۲ قرآنکریم هاشمی قرآن علیزاده اجتماعی سیدمحمدحسینی تاریخ احمدحسینی
۳ ریاضی هاشمی پشتو علیزاده ریاضی سیدمحمدحسینی جغرافی احمدحسینی
۴ ورزش هاشمی ورزش سید مصطفی دینی احمدحسینی قرآن علیزاده
۵ دینیات هاشمی ریاضی سیدمحمدحسینی پشتو علیزاده دری احمدحسینی
۶ ریاضی سیدمحمدحسینی قرآن علیزاده دری احمدحسینی
سه شنبه ۱ ریاضی هاشمی کمپیوتر سید مصطفی دری احمدحسینی بیولوژی سیدمحمدحسینی
۲ ریاضی هاشمی رسم سید مصطفی ریاضی سیدمحمدحسینی قرآن علیزاده
۳ مهارت زندگی هاشمی دری احمدحسینی قرآن علیزاده ورزش سید مصطفی
۴ دری هاشمی قرآن علیزاده رسم سید مصطفی کیمیا سیدمحمدحسینی
۵ حسن خط (املاء) هاشمی ریاضی سیدمحمدحسینی پشتو علیزاده دینی احمدحسینی
۶ دینی احمدحسینی پشتو علیزاده فیزیک سیدمحمدحسینی
چهارشنبه ۱ دینیات هاشمی ساینس سیدمحمدحسینی رسم سید مصطفی دری احمدحسینی
۲ دری هاشمی دری احمدحسینی انگلیسی جعفری حرفه سید مصطفی
۳ ریاضی هاشمی حسن خط(املاء) احمدحسینی انگلیسی جعفری ریاضی سیدمحمدحسینی
۴ ورزش هاشمی ورزش سید مصطفی ریاضی سیدمحمدحسینی عربی مرتضوی
۵ حسن خط (املاء) هاشمی انگلیسی جعفری املاء احمدحسینی ریاضی سیدمحمدحسینی
۶ اجتماعی سیدمحمدحسینی دری احمدحسینی محیط زیست جعفری
پنجشنبه ۱ ریاضی هاشمی ساینس سیدمحمدحسینی دری احمدحسینی رسم/کمپیوتر سید مصطفی
۲ ریاضی هاشمی رسم سید مصطفی دری احمدحسینی بیولوژی سیدمحمدحسینی
۳ دینیات هاشمی ریاضی سیدمحمدحسینی ورزش سید مصطفی دینی احمدحسینی
۴ دری هاشمی دری احمدحسینی ورزش سید مصطفی عربی مرتضوی
۵ انگلیسی هاشمی انگلیسی جعفری دینی احمدحسینی ریاضی سیدمحمدحسینی
۶ دینی احمدحسینی اجتماعی سیدمحمدحسینی تعلیمات مدنی جعفری

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

رفتن به بالا