Monthly Archives: فوریه 2018

برگزاری دوره کوتاه مدت آموزشی برای اساتید لیسه رضوان

سومین دوره آموزشی تخصصی تحت عنوان« مدیریت صنف و شیوه های نوین تدریس» از سوی مدیریت لیسه خصوصی رضوان برای کلیه اساتید این مجتمع برگزار گردید. در این سمینار به عناوین ذیل پرداخته گردید: ۱- چرا بعضی از معلمان ما …

بیشتر بدانید

ملاقات رییس و اعضای رهبری اتحادیه مکاتب خصوصی با رییس مستفیت ولایت بلخ

طی نشستی اعضای رئیسه اتحادیه مکاتب خصوصی ولایت بلخ که با جناب مستوفی صاحب سید اکبر سروری در روز سه شنبه اول حوت ۱۳۹۶ صورت گرفت توافق ذیل بدست آمد: ۱. مستوفیت متعهد است بعد از ۱۵ حوت ۱۳۹۶ جهت …

بیشتر بدانید