آرشیو ماهیانه

اعضای شورای اولیا و مربیان که را رای اکثریت انتخاب گردیده اند

اعضای منتخب انجمن اولیاء و مربیان مکتب خصوصی رضوان

خدا را شاکر وسپاسگذاریم که بعد از مدت ها انتظار و آرزو توانستیم برای اولین بار در سطح شهر مزار شریف در بین مکاتب خصوصی، انجمن اولیا و مربیان لیسه خصوصی رضوان را همزمان با ایام دهه فاطمیه تاسیس و …

بیشتر بدانید

وعده ما روز جمعه ساعت ۷/۵صبح

عرض سلام داریم خدمت همه ببیننده های محترم بویژه خانواده های عزیز دانش آموزان لیسه خصوصی رضوان از آنجایی که در جریان هستید لیسه خصوصی رضوان از آغاز تاسیس تا کنون در طول سال تعلیمی شان حد اقل هرچهار نیم …

بیشتر بدانید